Notícies


SUBVENCIÓ PROJECTES CULTURALS INTERMUNICIPALS 2024


31-05-2024
  Beniflà ha estat mereixedor d’una nova subvenció de la Diputació de València per a projectes culturals intermunicipals del SARC 2024.
El BOP ...

SUBVENCIÓ DE 980,10 € PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA (DDD) EN 2024


31-05-2024
  Beniflà ha estat mereixedor de una nova subvenció dins de la convocatòria de Benestar Social de la Diputació de València.
El BOP del 30 de maig ...

BENIFLÀ REBRÀ LA QUARTA SUBVENCIÓ DE L’ IVACE PER A LA MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL


25-04-2024
  L’Ajuntament de Beniflà ha rebut la notificació de la concessió de la subvenció sol·licitada el desembre passat per al seu projecte anomenat ...

ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL SERVICI DE CONSULTA DEL CENS ELECTORAL


16-04-2024
  ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL SERVEI DE CONSULTA DEL CENS ELECTORAL I PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS ELECCIONS DE DIPUTATS I DIPUTADES AL PARLAMENT ...

SUBVENCIÓ REACCIONA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA 2023


16-02-2024
  Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de València, en data 19 de desembre del 2023, es va aprovar una subvenció de concessió de subvencions ...


REACCIONA- MILLORA DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA 2022


25-01-2024
  Les obres de renovació de xarxes d’aigua pluvials del municipi de Beniflà així com la instal·lació d’un analitzador de clor i la implantació de ...

SUBVENCIÓ SARC ALS POBLES 2023


23-01-2024
  20 de juny de 2023
Concorreguda la convocatòria de subvencions per a recolzar les programacions culturals municipals de les entitats locals de la ...

SUBVENCIÓ QUOTA DE MUNICIPIS PELS SERVEIS DE PREVENCIÓ D' INCENDIS I SALVAMENT AL CONSORCI DE BOMBERS


29-12-2023
  Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data 19 de desembre de 2023, es va aprovar una subvenció de concessió directa per la ...

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA RED DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.


29-12-2023
  La junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada en data a 19 de setembre de 2023, va aprovar la concessió de subvencions ...

SUBVENCIÓ PROJECTES CULTURALS INTEMUNICIPALS 2023


19-12-2023
  20 de juny del 2023
Concorreguda la convocatòria de subvencions per recolzar les programacions culturals intermunicipals 2023. La Junta de Govern ...


ANUNCI DE CONSULTA PUBLICA


13-12-2023
  ANUNCI

Conforme el previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, del 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les ...

SUBVENCIÓ DE 980,10 € PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA (DDD) EN 2023


04-12-2023
  Beniflà ha estat mereixedor de una nova subvenció dins de la convocatòria de Benestar Social de la Diputació de València.
El BOP del 8 de juny ...

SUBVENCIÓ DE 8.361,49€ PER AL PROJECTE 'SMART CITY'


30-11-2023
  La Diputació de València li ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Beniflà per al projecte de Smart City en la nostra localitat. Aquesta quantia ...

Millora del Cicle Integral de l´Aigua. 'Reacciona 2022'. Comencen les obres.


01-08-2023
  En data de hui 1 d'agost han començat les obres subvencionades per la Diputació Provincial de València-Medi Ambient a l'empara de la Convocatòria ...

Pla Local de Residus - Beniflà


30-03-2023
  Objectiu: proposar l’ordenació material i territorial de la gestió dels residus de competència municipal generats al municipi.

S'ha concedit ...


SUBVENCIÓ SARC ALS POBLES 2022


07-02-2023
  Havent concorregut a la convocatòria de subvencions per donar suport a les programacions culturals municipals de les entitats locals de la província ...

Beniflà recibirá la tercera subvención del IVACE para mejorar su polígono industrial


04-05-2022
  L'Ajuntament de Beniflà ha rebut la notificació de concessió de la subvenció sol·licitada el març passat per al seu projecte denominat “Millora, ...

REACCIONA 2021 – MEJORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA


16-01-2021
  Beniflà rep 99.000€ per millorar la xarxa d'aigua potable del municipi.

L'ajuntament de Beniflà millorarà la qualitat de la xarxa de ...