Equip de Govern - Ajuntament de BeniflàBORJA GIRONÉS PEREZ

BORJA GIRONÉS PEREZ

ALCALDE

URBANISME E INDUSTRIA, ECONOMIA I HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA, ATENCIÓ CIUTADANA.
Partit Polític: PP

TRINIDAD RAMIRO BLAY

TRINIDAD RAMIRO BLAY

1ª TINENTA D'ALCALDE

CULTURA, EDUCACIÓ, SANITAT I TURISME
Partit Polític: PP

ESTHER PEIRÓ HUESO

ESTHER PEIRÓ HUESO

2ª TINENTA D'ALCALDE

PERSONAL, FIESTAS, DONA E IGUALTAT, TERCERA EDAT I CEMENTERI
Partit Polític: PP

RAFAEL MIRA FERNÁNDEZ

RAFAEL MIRA FERNÁNDEZ

REGIDOR

ESPORTS, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT, PROJECTES EUROPEUS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA
Partit Polític: PP

JORDANA DOMENECH BAEZA

JORDANA DOMENECH BAEZA

REGIDORA

JUVENTUT, BENESTAR SOCIAL I COMUNICACIÓ
Partit Polític: PP