AVISOS LEGALSEl present avis legal regula l'ús del espai web www.benifla.org (des d'ara, l'"espai web") de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ, Carrer Sant Jaume 14, 46722 Beniflà (València), NIF P4606100H, e-mail: administracion@benifla.es Telèfon: 962800186.


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest espai web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.


ÚS I ACCÈS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l'AJUNTAMENT dE BENIFLÀ.


HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposen enllaçar entre la seua pàgina web i l'espai web, hauran d'observar i complir les condicions següents:
- No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeta únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ
- No es crearan "marcs" ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ
- No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de le Pàgina, o dels continguts subministrats.
- No es declararà ni es donarà a entendre que l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ, ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç.
- La pàgina web en la qual s'estableixca l'Hiperenllaç només podrà contindre l'estrictament necessari per a identificar la destinació de l'Hiperenllaç.
- La pàgina web en la qual s'estableixca l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.