POLITICA DE PRIVADESAENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels serveis de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.
D'acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE) en relació amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de desembre, l'informem que les dades personals que s'obtinguen com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ amb domicili a Carrer Sant Jaume 14, 46722 BENIFLÀ(València), tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'Usuari que envia la informació a l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d'elaboració pròpia i de les quals s'indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l'ús d'aquesta informació.
S'exonera a l'*AJUNTAMENT DE BENIFLÀ de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que poguera patir l'Usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l'*AJUNTAMENT DE BENIFLÀ sempre que procedisca de fonts alienes a l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.

FINALITATS

Les finalitats de la recollida de dades són: el desenvolupament d'activitats i prestació d'informació sobre les activitats de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ no realitzarà cessió de les dades dels usuaris a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna empresa, es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seues comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu: dirigit a l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ, Carrer Sant Jaume 14, - 46722 BENIFLÀ (València). Per a exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que vosté acredite la seua personalitat enfront de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA

L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides i recollits en l'RD 1720/2007. No obstant això, disposem d'altres mitjans addicionals, com són firewalls, a part de mesures tècniques com a programari per a l'encriptació de la informació confidencial i control d'accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen segons exigeix la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.
L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.