Esta web utiliza cookies de sesión estrictamente necesarias para su funcionamiento,puedes ver nuestra política de cookies aquí, Si continuas navegando estás aceptándola.
Aquesta web utilitza cookies de sessió estrictament necessàries per al seu funcionament, pots veure la nostra política de cookies ací, Si continues navegant estàs acceptant-la.
This website uses session cookies strictly necessary for its operation, you can see our cookies policy here, if you continue browsing you are accepting it.
Política de cookies / cookie policy +


  Contacte : 96 280 01 86     

Bústia de suggeriments

SUGGERIMENTS PER A L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ

Pots suggerir-nos qualsevol millora, idea o canvi que li agradaria per a fer de Beniflà un poble millor


Recarregar codi de seguretat
A l'utilitzar aquest formulari de l'Ajuntament de Beniflà, em considere informat i accepte la política de privadesa i l'avis legal que existeix en el lloc web www.benifla.es i done consentiment a aquest Organisme per a que tracte les meues dades de caràcter personal en un fitxer automatitzat amb l'objecte de facilitar-me, en el què siga possible, informació sol·licitada. Estic informat de que puc revocar aquest consentiment en qualsevol moment i segons la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE) en relació amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de desembre, de forma fàcil i gratuita en qualsevol de les direccions o telèfons que s'inclouen en aquest lloc web.
En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a la dita comunicació o es compte amb el consentiment expresse de l’interessat. De la mateixa manera, el tractament dels mateixos s’efectuarà de mode confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatisats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment que es recapten els mateixos. No obstant això, i amb caràcter general, s’informa tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada de: Ajuntament de Beniflà, C/ Sant Jaume Nº 14 – CP: 46722, Telèfon: 962 80 01 86..