Pla Local de Residus - Beniflà

30-03-2023

Pla Local de Residus - Beniflà

Objectiu: proposar l’ordenació material i territorial de la gestió dels residus de competència municipal generats al municipi.

S'ha concedit una subvenció per un import de 4.000€ per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació Provincial de València per a la redacció del Pla Local de Gestió de Residus.
Per aquest Ajuntament, s'ha adjudicat el Servei de Redacció PLGR després de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València.
Pla Local de Residus - Beniflà

https://www.youtube.com/watch?v=uk1LhgfhxGg