SUBVENCIÓ SARC ALS POBLES 2022

07-02-2023

SUBVENCIÓ SARC ALS POBLES 2022

Havent concorregut a la convocatòria de subvencions per donar suport a les programacions culturals municipals de les entitats locals de la província (SARC als pobles) 2022, la Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió de 21 de juny de 2022, va resoldre concedir a l'Ajuntament de Beniflà una subvenció per a la Programació Cultural Municipal i Festes Populars (SARC als pobles) per un import de 7.843,35 €.

Les activitats que s'han fet són les següents:

• TALLER DIDÀCTIC D'ARTS ESCÈNIQUES: CARNESTOLTS - 19/02/2022
• TALLERS DIDÀCTICS: TALLER VENTALLS DONA - 08/03/2022
• JOCS GEGANTS DE MADERA I MINI GOLF - 22/07/2022
• PARC D'AIGUA - 24/07/2022
• TALLER DIDÀCTIC D'ARTS ESCÈNIQUES: CONTES DE PER - 30/10/2022
• TALLER DIDÀCTIC D'ARTS ESCÈNIQUES: TALLER DONES VIOLÈNCIA - 25/11/2022
• DECORAT DE NADAL - 17/12/2022
• ESPECTACLE DE CIRC - 24/12/2022

SUBVENCIÓ SARC ALS POBLES 2022